Een estuariene gebied als het Bigi Pan in Suriname is een half-ingesloten gebied dat onder invloed staat van de getijdenwerking. De verbinding met de zee zorgt voor een vermenging van het zout- en zoetwater. Toch wilt dit niet zeggen dat er altijd water aanwezig is. In 2006 was het zo erg droog geweest dat de bodem bloot kwam te liggen. De warmte van de zon deed de rest.

 

Voor de toerist een beleving met zoveel vogels in beweging, maar voor de vissen is dit een kwelling. Het zoutgehalte in het brakwater neemt toe en met minder zuurstof wordt het moeilijk ademen. Hierdoor kunnen vooral de zoetwatervissen in probleem raken.

Is dit de reden waarom er plotseling vissen in de boot springen? Barbados nationale vis heet flying fish, maar de vissen in Bigi Pan hebben geen vleugels. Het gaat om de kweriman, malensi en moeliet. De laatste staat meer bekend als aarder.

 

“Het werd zo hard dat ze gewoon met cross motorfietsen overheen konden rijden,” herinnert zich Nesto, een medewerker van het AKIRA OVERWATER RESORT. In een normale situatie staat het water een meter hoog. Dan kan het zijn dat er minder vogels voorkomen, maar bij laagwater zijn ze in grote getallen aanwezig. De reden: voedsel alom.

 

Nesto heeft er geen precieze verklaring voor. “Ik denk dat wanneer we varen en de boot zo door het water snijdt, de vissen dan in de war raken en beginnen te springen. Want normaal, als je om je heen kijkt, zie je geen vissen uit het water springen.”

Bijna alle bekende vissen in Suriname komen voor in Big Pan, maar ze zijn alleen met netten te vangen. Onder andere de trapoen, snoek, bang bang, meervallen, tilapia en de verschillende zwampvis soorten. 

Wagenwegstraat 24 Paramaribo – Suriname, Zuid Amerika

info@akiraoverwaterresort.com

(597) 410 700

Social media: